ค้นหา - แท็ก
ค้นหา - เนื้อหา
Shop Puma.com

วีดีโอ

เซสชัน: ACT.01 (633)

อายุ: 10 + ปี ความเข้ม: ต่ำ
เวลา: 10 นาที ตำแหน่ง: ทั้งหมด
ผู้เล่น: 1 + ฝึกซ้อมฟุตบอล พื้นที่: 24X10 yrd

วัตถุประสงค์การออกกำลังกาย

  1. ลดความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
  2. ปรับปรุงประสิทธิภาพ.
  3. ความพร้อมทางจิต
  4. การพัฒนาความสามารถในการรับศีลล้างบาปและความคล่องตัว

แบ่งปันสิ่งนี้