ค้นหา - แท็ก
ค้นหา - เนื้อหา
ค้นหา - แท็ก
ค้นหา - เนื้อหา
อุปกรณ์ฟุตบอล
Shop Puma.com

ทฤษฎียุทธวิธีทางยุทธวิธี

รูปแบบการฝึกอบรมมีรายละเอียดภายในช่วงเวลาของการเล่น 4 ที่เชื่อมโยงกันการฝึกอบรมพฤติกรรมที่เฉพาะเจาะจงในชุดของการออกกำลังกายที่ก่อให้เกิดรูปแบบการเล่นที่เฉพาะเจาะจง แต่ละขั้นตอนจะถูกวิเคราะห์เพิ่มเติมในพื้นที่ทางกายภาพของสนามฟุตบอลที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อเฉพาะ ใช้โมเดลเชิงโต้ตอบด้านล่างเพื่อเชื่อมโยงไปยังขั้นตอนการฝึกอบรมต่างๆ