ค้นหา - แท็ก
ค้นหา - เนื้อหา
Shop Puma.com

ฝึกป๊อบอุ่น

ส่วนนี้แสดงรายละเอียดการปฏิบัติป๊อบอุ่นซึ่งมีทั้งเกมด้านขนาดเล็กและการฝึกซ้อม การฝึกซ้อมอุ่นเครื่องและการออกกำลังกายที่ใช้ก่อนที่จะมีการปฏิบัติที่ควรจะครอบคลุมสามประเด็นหลักที่จะต้องสัมผัสเพื่อให้บรรลุความพร้อมทางสรีรวิทยาสูงสุดหมุนเวียน - หยิบขึ้นอัตราการเผาผลาญกล้ามเนื้อ - เทคนิคการออกกำลังกายที่เฉพาะเจาะจง - ยืดประสานงาน

แบ่งปันสิ่งนี้