ค้นหา - แท็ก
ค้นหา - เนื้อหา
ค้นหา - แท็ก
ค้นหา - เนื้อหา
อุปกรณ์ฟุตบอล
Shop Puma.com

4vs4 ครอบครอง (+ 2) สำหรับความเร็วในการเล่น

ทักษะการฝึกซ้อมฟุตบอล: ผ่าน, ป้องกัน
ประเภทงาน: การออกกำลังกาย (การฝึกซ้อม)
อายุ: 14
ระยะเล่น: การป้องกัน, การป้องกัน
ความหนาแน่น (ภาระงาน): กลาง