ค้นหา - แท็ก
ค้นหา - เนื้อหา
ค้นหา - แท็ก
ค้นหา - เนื้อหา
อุปกรณ์ฟุตบอล
Shop Puma.com

ระบบฟุตบอล (โจมตีระยะ)

ฟุตบอลระบบ (Tika Taka) ทุ่มเฟส

ในวิดีโอนี้เราให้การวิเคราะห์เกี่ยวกับขั้นตอนการโจมตีของสไตล์การเล่นที่เรียกว่า 'Tika-Taka' (หรือที่เรียกว่า Possession Football หรือ Systems Football)

Tika-Taka (ระบบฟุตบอล) - โจมตีระยะ