ค้นหา - แท็ก
ค้นหา - เนื้อหา
ค้นหา - แท็ก
ค้นหา - เนื้อหา
อุปกรณ์ฟุตบอล
Shop Puma.com

มืออาชีพ Disclaimer ฝึกฟุตบอล

Professionalsoccercoaching.com บอกว่าวัสดุ (ฟุตบอลการฝึกซ้อมฟุตบอลและการฝึกซ้อม) ที่พบในเว็บไซต์นี้ได้จัดทำขึ้นอยู่กับวิธีการสังเกตในระหว่างการฝึกอบรมประชาชนที่ใช้ได้สำหรับสาธารณะทั้งหมดของทีมฟุตบอลมืออาชีพและสถาบันการศึกษาหรือโดยใช้เวลาการฝึกอบรมและการออกกำลังกายของผู้เขียนเว็บไซต์ . ฟุตบอลการฝึกซ้อมฟุตบอลและการฝึกอบรม / แผนการฝึกอบรมการเป็นตัวแทนของการประชุมตั้งข้อสังเกตและเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา prosoccerdrills.com 'เฉพาะ การฝึกซ้อมและช่วงไม่ให้โดยหรือร่วมกับสโมสรฟุตบอลที่เฉพาะเจาะจงหรือนิติบุคคลของบุคคลที่สามอื่น ๆ

ผม (ผู้เขียนของเว็บไซต์นี้ - www.prosoccerdrills.com) ไม่ได้เรียกร้องให้เป็นชนิดของผู้เชี่ยวชาญใด ๆ ฉันแค่พยายามที่จะรวบรวมข้อมูลที่ผมได้อ่านในหนังสือบนอินเทอร์เน็ตหรือที่ได้รับการเสนอให้ฉันโดยแหล่งที่มาของความรู้หรือจากประสบการณ์ของตัวเองของฉันเป็นนักฟุตบอลนักเรียนและโค้ช

ฉันไม่รับผิดหรือรับผิดชอบให้กับบุคคลหรือนิติบุคคลใดสำหรับข้อผิดพลาดใด ๆ ที่มีอยู่ในเว็บไซต์นี้หรือความเสียหายพิเศษที่เกิดขึ้นหรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ที่เกิดหรือถูกกล่าวหาที่จะเกิดโดยตรงหรือโดยอ้อมจากข้อมูลที่มีอยู่บนเว็บไซต์นี้ การประยุกต์ใช้เทคนิคการคิดและคำแนะนำเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ใด ๆ ที่เป็นดุลยพินิจของผู้อ่านและความเสี่ยง

ผมแนะนำให้คุณปรึกษาแพทย์ที่เหมาะสมหรือการดูแลสถานการณ์หรือปัญหาที่คุณอาจจะมีโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจกรรมและการออกกำลังกายที่อธิบายไว้ในโปรแกรมการฝึกอบรมและบทความใน Professionalsoccercoaching.com สามารถเป็นอันตรายและอาจส่งผลให้เกิดการบาดเจ็บหรือเสียชีวิต คุณต้องปรึกษาแพทย์ได้รับใบอนุญาตก่อนที่จะเข้าร่วมในกิจกรรมใด ๆ ที่อธิบายไว้เมื่อ Professionalsoccercoaching.com

Professionalsoccercoaching.com รับประกันว่าบริการของไซต์ 'จะถูกระงับ, ปลอดภัยหรือปราศจากข้อผิดพลาดไม่มี Professionalsoccercoaching.com ไม่รับประกันความถูกต้องหรือความสมบูรณ์ของข้อมูลในการใด ๆ หรือให้ในการเชื่อมต่อกับเว็บไซต์ของตน Professionalsoccercoaching.com จะไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นการกระทำหรือผลที่ได้รับจากการใช้ข้อมูลดังกล่าว

คุณเข้าใจและยอมรับว่าวัสดุใด ๆ และ / หรือข้อมูลที่ดาวน์โหลดหรือได้อย่างอื่นผ่านการใช้งานของเว็บไซต์ Professionalsoccercoaching.com อยู่ที่ดุลพินิจและความเสี่ยงของคุณและคุณจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ กับระบบคอมพิวเตอร์ของคุณเองหรือการสูญหายของข้อมูล ผลลัพธ์ที่จากการดาวน์โหลดของวัสดุดังกล่าวและ / หรือข้อมูล

คุณยินยอมที่จะป้องกันและระงับเจ้าของและผู้ร่วมสมทบของ Professionalsoccercoaching.com ไม่เป็นอันตรายจากการเรียกร้องใด ๆ หรือความต้องการรวมทั้งค่าทนายความที่เหมาะสม 'ทำโดยบุคคลที่สามใด ๆ อันเนื่องจากหรือที่เกิดขึ้นจากการใช้งานของ Professionalsoccercoaching.com