ค้นหา - แท็ก
ค้นหา - เนื้อหา
อุปกรณ์ฟุตบอล
ค้นหา - แท็ก
ค้นหา - เนื้อหา
ล็อกอิน
Register


ช้อป Puma.com

หลอกล่อฟุตบอลและการเคลื่อนไหว

การฝึกซ้อมและการออกกำลังกายที่ส่งเสริมทักษะและการพัฒนาหลอกล่อ/การเคลื่อนไหว และทักษะ 1 ต่อ 1 ของผู้เล่น  Soccer Feints และย้ายจุดฝึกที่สำคัญ

หมวดหมู่ย่อย

Soccer Feints และ Moves Drills 9-11yrs

การพัฒนาและการฝึกสอนพื้นฐานและการเคลื่อนไหว/ทักษะที่จำเป็นในการเล่นฟุตบอล ซึ่งรวมถึงผลัดกัน หลอกล่อ และหยุดการเคลื่อนไหว และเกมเล็ก ๆ ที่ใช้ฝึกทักษะฟุตบอลเหล่านี้