ค้นหา - แท็ก
ค้นหา - เนื้อหา
ค้นหา - แท็ก
ค้นหา - เนื้อหา
อุปกรณ์ฟุตบอล
Shop Puma.com

300 Yrd รถรับส่ง (ทดสอบความอดทนนม)

การตั้งค่าเครื่องหมาย (กรวย) ช่วงเวลา 10 yrd ออกไป 50yrds การทดสอบนี้ถูกออกแบบมาเพื่อทดสอบระบบการให้น้ำนมของคุณและความเข้มสูงที่ใช้ การทดสอบนี้จะทำกับการเปลี่ยนแปลงของทิศทางในการจำลองเกมจริง นี้ทดสอบความสามารถของคุณที่จะรักษาความเข้มสูงที่ใช้ ส่วนที่เหลืออย่างน้อยนาที 5 betweent การทดสอบเหล่านี้ กิจกรรมนี้ยังสามารถใช้ในการฝึกซ้อม AA เวลาเฉลี่ยเป็นนาทีให้เสร็จสมบูรณ์

1 รูป ทดสอบรถรับส่ง 300yrd